Dorpsbelang Dedzjum

Dorpsbelang Dedzjum, opgericht op 10 maart 1962 door Douwe Poelstra, Klaas Haytema en Bertus Bruinsma.
Dit is 50 jaar geleden.
Tijdens de oprichtingsvergadering werden er ook nog twee vrouwen in het bestuur gestemd, namelijk mej. I. Wiersma en mej. J. de Vries.
Al tijdens de eerste ledenvergadering, november 1962, werd besloten dat het bestuur wel uit drie leden kon bestaan. Hierna worden de dames niet meer genoemd.

2012: het bestuur is in de loop der jaren  weer uitgebreid met twee dames.
Verder zijn we nog steeds bezig met zaken die het bestuur destijds ook al bezighield.
Dit houdt o.a. in dat we als Dorpsbelang Dedzjum ervoor zorgen dat de gemeente weet wat ons bezig houdt in Dedzjum, wat de knelpunten zijn.
Er is, sinds de fusie van de gemeente, geregeld overleg.

Wat verder een belangrijke taak is, zijn de nodige activiteiten die er gedurende het jaar worden georganiseerd.
•    Indien mogelijk: schaats- of prikslee wedstrijd
•    Voorjaarsactiviteit voor jong en oud

•    Viswedstrijd
•    Zomeractiviteiten in de zomermaanden
•    1x per twee jaar dorpsfeest
•    1x per twee jaar een barbecue
•    ledenvergadering
•    Rin ’s oan / Rin ‘s ût

De dorpsvisie is klaar, en staat te lezen op de site van het dorpsbelang.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Corina Bouman   Tel: 0515-579302 Voorzitter
Wiepie Feenstra Tel: 0515-579679 Penningmeester
Minke Hazenberg Tel: 0515-579834 Algemeen bestuurslid
Wiebe Westra Tel: 0515-579275 Algemeen bestuurslid
Jan Balkema Tel: 06-53476677 Algemeen bestuurslid

        
              
     
  
               

 Vanuit Dedzjum, graag tot ziens in ons mooie dorp.

Dorpsbelang Dedzjum